Ενοικιάσεις

Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία προς ενοικίαση.

 

Για εσάς αυτό σημαίνει την ευκολία να είστε σε θέση να παραλαμβάνετε εργαλεία και εξοπλισμό.

 

Απλά καλέστε οποιαδήποτε στιγμή και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το προϊόν που χρειάζεστε θα υπάρχει ως απόθεμα και θα είναι άμεσα διαθέσιμο για να το ενοικιάσετε.